Geschiedenis

Na het verdrinken van een zandschipper in de Nieuwe gracht, waarbij veel mensen werkeloos op de kade stonden te kijken, werden een aantal Haarlemmers zich ervan bewust dat je iemand van de verdrinkingsdood zou moeten kunnen redden. Daarom richten zij op 26 juni 1913 de “Haarlemsche Reddingsbrigade voor drenkelingen”(de op 2 na oudste brigade in Nederland) op. Vergeet niet de hulpverlening in die tijd was nog niet zover als tegenwoordig.

Sinds 1767 was er al de Maatschappij tot het Redden van Drenkelingen, deze maatschappij beperkt zich voornamelijk tot het bekronen van succesvolle redders, het geven van voorlichting en het laten doen van onderzoek. In 1824 waren “de Noord” en “de Zuid” opgericht (tegenwoordig de KNRM) maar deze opereerden aan de Nederlandse kust en beperkten zich voornamelijk tot verlenen van hulp en bijstand aan hen die in gevaar verkeerden of in gevaar dreigden te geraken.

In 1917 richten de Haarlemse Reddingsbrigade met 4 andere reddingsbrigades de Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (NBRD) op, zodat de opleidingen er in het hele land hetzelfde uitzagen. De NBRD werd in 1952 de KNBRD en onderscheid zich van de bovengenoemde maatschappijen doordat zij zich vooral bezig houdt met het aanleren van zwemmen, zwemmend redden en het actief beveiligen van zowel de kust als binnenwateren.

Na oprichting is de Haarlemse Reddingsbrigade eerst alleen tientallen jaren actief geweest in de zwembaden om kinderen en ouderen te leren zwemmen. Maar de tijd stond niet stil. Om steeds meer situaties aan te kunnen zijn diverse onderdelen toegevoegd, hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft tot onze huidige vereniging.