Wat doet de reddingsbrigade

In Nederland zijn circa 180 reddingsbrigades aangesloten bij de overkoepelende organisatie: Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), tegenwoordig Reddingsbrigades Nederland genoemd.
Samen hebben de reddingsbrigades zo’n 30.000 leden. Maar wat doet een reddingsbrigade nu eigenlijk?
In ons land raken jaarlijks naar schatting 5.000 mensen ongewild te water. Hiervan overleven zo’n 100 mensen het ongeval niet en geraken nog eens 700 mensen in het ziekenhuis. De doelstelling van de reddingsbrigades is dan ook: “Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord” Om deze doelstelling te realiseren geeft de Haarlemse Reddingsbrigade opleidingen op het gebied van: zwemmen, varend redden, EHV en reanimatie. Beveiligt van tal van evenementen. Geeft voorlichting en demonstraties. En draagt zorg voor een van de boten uit de vlettenvloot.